Quốc gia và lãnh thổ miễn visa cho người Việt Nam

  KHU VỰC CHÂU Á: Brunei: Thời gian tạm trú dưới 14 ngày. Cambodia: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày. Indonesia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày, không được gia hạn thời gian tạm trú.  Lào: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày. Malaysia: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày. Myanmar: Thời gian lưu …

Miễn toàn bộ lệ phí xin visa cho công dân Việt Nam khi đến Hàn Quốc

Miễn lệ phí xin visa Hàn Quốc loại visa ngắn hạn (C-3) từ 01/10 đến 31/12/19 Nhằm chào đón sự kiện “Hội nghị thượng đỉnh ASEAN – KOREA lần thứ 30” diễn ra tại Busan từ ngày 25-26/11, Hàn Quốc đã quyết định miễn lệ phí xin visa loại thị thực ngắn hạn (C-3) cho …